Almanach:Zasady

Z Almanach

W ramach Almanachu Historycznego należy trzymać się pewnych zasad. Postępowanie według nich ułatwi i przyspieszy pracę nad nim, a także zapobiegnie konfliktom i jałowym dyskusjom.

Sądzimy, że do zasad dochodzimy na drodze dyskusji i konsensusu ogólnego.

  • podstawowe są zasady tworzenia nazw stron oraz zasady wybierania tematu stron
  • równie ważne są zasady kapitalizacji nazw stron oraz zasady pisowni imion i nazw własnych, a także zasady pisowni nazw obcojęzycznych, wiele tematów zostało poruszonych w Dyskusji edytorskiej
  • nigdy nie wolno zapominać o neutralnym punkcie widzenia
  • poszczególne artykuły nie mogą być uważane za własność pierwotnego ich autora jego wkład jest bardzo istotny ale od momentu umieszczenia go w ramach Almanachu stają się one dobrem wspólnym. Każdy ma prawo zmieniać go.
  • w Almanachu opieramy się na wzajemnym poszanowaniu, "nie rób tego, co tobie byłoby niemiłe".
  • jeśli na jakiejś stronie Almanachu są błędy, należy je jak najszybciej poprawić, ale najpierw należałoby przeczytać rozważania o zasadach poprawiania stron
  • do prowadzenia dyskusji, która dotyczy treści artykułu, należy używać specjalnej strony na to przeznaczonej - każdy artykuł ma taką (lub może mieć, jeśli ktoś jej jeszcze nie utworzył), powiązaną z nim specjalną stronę; by ją zobaczyć kliknij na link Dyskusja z menu u dołu lub z boku strony
  • nie należy używać słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne
  • humor, dowcipy i humorystyczne przedstawienie danego tematu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach
  • ostatecznie powinieneś się zapoznać ze stroną jak stworzyć poprawny opis hasła.

Możesz też przeczytać o zasadach tworzenia wstępnych wersji artykułów - tłumaczenie z angielskiego o pisaniu krótkich artykułów, mających stanowić zalążek do rozbudowy.

Zobacz również[edytuj]