Almanach:Nazewnictwo

Z Almanach

Zasady tworzenia nazw stron[edytuj]

 • Używamy liczby pojedynczej, liczba mnoga będzie pojawiać się relatywnie rzadko np. "metale ciężkie" trudno by umieścić pod hasłem "metal ciężki " i także "Dobra" i "Dobro" oba znaczą zupełnie coś innego. Inny przykłady to sztalugi, kolonie itd
 • Noty biograficzne umieszczamy w formacie "Imię Nazwisko". Nie stosujemy w nazwie strony trzeciego imienia, chyba że to niezbędnie konieczne - np. George W. Bush. To nie papierowa encyklopedia stosujemy format "imię nazwisko".

można stosować formę "Nazwisko, Imię (Imiona)" ale powinno to być przekierowanie na stronę podstawową.

 • Nazwy stron powinny być jak najprostsze, precyzyjnie określające temat artykułu.
  Zazwyczaj będą one podobne do haseł jakie można spotkać w każdej papierowej lub sieciowej encyklopedii.
  W odróżnieniu od "normalnej encyklopedii" mogą pojawiać się szersze hasła, np. "Rycerstwo polskie" lub "Historia szabli". Tego typu hasła w "normalnej encyklopedii" zwykle wchodzą w skład bardziej ogólnych pojęć zdefiniowanych w ramach encyklopedii tj. "Polska" i "Szabla"
 • Jeśli temat artykułu jest bardzo obszerny (przekracza kilka stron) można jego fragmenty oddzielić. Opisując, dla przykładu, hasło "miecz" gdy chcemy umieścić sposób jego produkcji lepiej jest stworzyć odrębne hasło "produkcja miecza", gdyż ono w samo w sobie jest bardzo obszerną częścią wiedzy.
 • Może się zdarzyć, że trzeba odróżnić w jakiś sposób hasła o identycznym brzmieniu.
  Np. hasło "Paryż" odnoszące się do miejscowości w Polsce i stolicy Francji lub "Film" jako sztuka filmowa lub czasopismo nt. sztuki filmowej.
  Odróżnienie tych haseł należy zrobić przez dodanie w nawiasie dodatkowego wyrazu uściślającego znaczenie.
  W wypadku w/w artykułów :
  [[Paryż]] i [[Paryż (Polska)]]
  oraz
  [[Film]] i [[Film (czasopismo)]].
  Proszę zauważyć, że pojęcie podstawowe pozostaje nie zmienione, natomiast uściślamy tylko pojęcie poboczne.
 • Kapitalizacja: przy tworzeniu nowych stron kapitalizację wyrazów należy stosować ostrożnie i tylko w logicznie uzasadnionych przypadkach.
  • Nazwy własne powinny być kapitalizowane :
   • Juliusz Słowacki
   • Dar Pomorza
   • Gorzów Wielkopolski
  • Nie kapitalizujemy takich sformułowań jak:
   • Literatura polska
   • Teoria względności
  • UWAGA! Nie musimy koniecznie kapitalizować pierwszego wyrazu w linku.
   Zarówno [[Literatura polska]] jak i [[literatura polska]] będzie ostatecznie prowadzić do strony "Literatura polska"
 • Linki a liczba mnoga, linki a formy fleksyjne: Chociaż nie ma ograniczeń w tworzeniu nazw stron to lepiej trzymać się pewnych generalnych zasad
  • W większości przypadków nie należy tworzyć nowych stron i linków do stron zawierających formy liczby mnogiej, a także formy fleksyjne.
  • Na przykład lepiej nie tworzyć strony "Antybiotyki" zamiast tego utwórzmy stronę "Antybiotyk"
  • Podobnie lepiej nie tworzyć stron "Henrykowi Sienkiewiczowi" lub "O Henryku Sienkiewiczu".
 • Oczywiście są wyjątki od tych reguł na przykład
  • Języki obce
  • Pomorzanie

Zobacz również[edytuj]