Almanach:Prawa autorskie

Z Almanach
(Przekierowano z Almanach:Informacje prawne)

Licencja[edytuj]

Treść Almanachu jest udostępniana w oparciu o licencję Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikację treści artykułów Almanachu Historycznego zgodnie z zasadami w/w licencji opublikowanej przez Creative Commons. Ograniczenie dotyczy zachowania autora/źródła tekstu (Almanach) oraz dalszej dystrybucji materiałów na tych samych warunkach (nie można zastrzec praw na wyłączność do nich).

Jest to podstawowy typ licencjonowanie materiałów, obowiązujący w Almanachu Historycznym, nie znaczy że jedyny.

Niekiedy Almanach będzie zawierać materiały tekstowe, dźwiękowe, graficzne lub inne, które są objęte innymi prawami autorskimi niż CC, a udostępniane za zgodą twórcy lub na zasadzie "fair use". Informacja o prawach autorskich w takich przypadkach będzie zachowana w odpowiednim miejscu (stronie opisu grafiki, stronie Dyskusja: lub w historii artykułu).

Obowiązki i prawa Autorów[edytuj]

Jeśli tworzysz artykuł w Almanachu, wszystko co umieszczasz w jego treści jest objęte licencją licencję Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. Aby mieć do tego prawo musisz:

  • mieć prawa autorskie do wpisanego tekstu (sam go stworzyłeś)
  • tekst pochodzi ze źródła, które zezwala na objęcie treści tekstu licencją CC np. jest to tekst "public domain" lub jest sam objęty licencją CC (niektóre)/GNU FDL itp.,

W takim przypadku zachowujesz prawa do napisanego tekstu. Później możesz opublikować je gdzie indziej lub pod inną licencją, lecz nie możesz cofnąć licencji, już udzielonej Almanachowi - ten tekst pozostanie na zawsze objęty licencją Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.

Jeśli chcesz by artykuł był licencjonowany inaczej, na samym początku jego tworzenia musisz umieścić informację o prawach autorskich i jeśli jest to tekst dostępny w sieci dołączyć do niego link zwrotny.

Ważne informacje dla autorów[edytuj]

  • Cytowanie tekstów objętych prawami autorskimi jest zgodne z prawem, o ile umieścisz notę bibliograficzną (to w dużym uproszczeniu)!
  • Prawa autorskie/ich zmiana/rozszerzenie muszą zawsze być gdzieś odnotowane (z danymi właściciela praw i datą udzielenia pozwolenia).
  • Informacja nie jest objęta prawem autorskim, dlatego jest dozwolone wykorzystanie informacji zawartej w jakimś źródle (np. w encyklopedii) przetworzeniu jej w sposób twórczy i zamieszczeniu w Almanachu.
  • Dzieła autorów zmarłych więcej niż 70 lat temu (i gdy nie zostały zastrzeżone prawa do dzieła na odrębnych zasadach) stanowią dobro publiczne (dokładnie o zasadach publikacji starych utworów mówi "Prawo Autorskie").
  • „urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole” nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego (art. 4 pkt 3 ustawy o prawie autorskim)


Prawa i obowiązki użytkowników Almanachu[edytuj]

Jeśli użytkownik Almanachu chce wykorzystać materiały w niej zawarte może to zrobić zgodnie z licencję Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, czyli :

Jeżeli w wykorzystanych materiałach z Almanachu, są treści objęte innymi licencjami niż Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, użytkownik musi spełnić wymagania zawarte w tych licencjach.

Co zrobić jeśli znajdziesz przypadek naruszenia praw autorskich[edytuj]

Nie jest zadaniem autorów podejmować kroki w wypadku naruszenia praw autorskich. Najlepiej poruszyć tę sprawę na stronie Dyskusja: danego artykułu z podaniem URL-u lub informacji o przyczynie podejrzenia naruszenia tych praw. Administratorzy ocenią ten przypadek i podejmą odpowiednie kroki (na przykład skasują lub wyślą Almanach:Szablon_zapytania_o_prawa_autorskie).

Niektóre przypadki podejrzenia naruszenia praw autorskich mogą być tylko fałszywymi alarmami. Może się okazać, że treść zamieścił sam autor oryginalnego tekstu i nie występuje w tym przypadku naruszenie praw autorskich. Zawsze lepiej zostawić jakąś notkę o tym w stronie Dyskusja: danego artykułu aby zapobiec następnym fałszywym alarmom.

Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia praw autorskich, któryś z administratorów, usunie ten tekst i zamieści notatkę o tym w Dyskusji:. Jeśli zezwolenie zostanie uzyskane później od autora, będzie można tekst artykułu odtworzyć.

W przypadkach osób nagminnie naruszających prawa autorskie, po stosownym ostrzeżeniu, dostęp danej osoby do Almanachu może zostać zablokowany.