Old Sword Play/Rozdział VI - Sztylet i płaszcz

Almanach-Old Sword Play 43-XIX.png

Rozdział VI - Sztylet i Płaszcz.[edytuj]

Używany przez Marozzo sztylet należy do rodzaju "pugnale bolognese", bardzo dużych, obosiecznych sztyletów, którymi z powodzeniem można zadawać zarówno cięcia jak i pchnięcia. W tekście opisującym walkę sztyletem Marozzo wielokrotnie podkreśla, że sztylet jest niezwykle niebezpieczną bronią. Walcząc z przeciwnikiem uzbrojonym w sztylet należało maksymalnie dużo uwagi kierować właśnie na rękę trzymającą sztylet.

Płaszcz trzymało się w taki sam sposób jak opisany w rozdziale V (Ryc. 33).

Szermierka sztyletem i płaszczem polegała głównie na wykonywaniu sztyletem zwodów tak aby zmusić przeciwnika do odsłonięcia się. Płaszczem można było odsłaniać się w taki sposób, aby sprowokować przeciwnika do natarcia, na które miało się z góry obmyśloną zasłonę i ripostę.


Manewry[edytuj]

Niżej przytoczone manewry płaszczem i sztyletem zostały wzięte z traktatu Marozzo:

Manewr 1[edytuj]

Trzymać sztylet w guardii czwartej (coda lunga e stretta), stojąc z prawą nogą z przodu. Płaszcz trzymać dość nisko, aby sprowokować przeciwnika do zadania mandritto w głowę, lub pchnięcia skierowanego w górną część ciała. Kiedy przeciwnik to zrobi, odeprzeć atak fałdami płaszcza, dać krok do przodu lewą nogą i pchnąć go (punta riverso) w prawy bok.

Cofnąć się lewą nogą o krok i przyjąć pozycję jak na początku.

Manewr 2[edytuj]

Zrobić długi krok ukośnie w kierunku przeciwnika i w lewo, lewą nogą, tak, aby zajść go od prawej strony. Owinąć jego rękę trzymającą sztylet swoim płaszczem i zadać mu pchnięcie lub riverso w szyję.

Cofnąć się o trzy lub cztery kroki i przyjąć pozycję wyjściową.

Manewr 3[edytuj]

Opuścić płaszcz nisko, tak aby odsłonić górną część ciała i, kiedy przeciwnik zaatakuje, w połowie jego kroku zadać mu mandritto.

Cofnąć się o krok prawą nogą.

Manewr 4[edytuj]

Stanąć w trzeciej guardii, z lewą nogą z przodu. Odsłonić lewy bok przesuwając płaszcz nieco w prawo. Kiedy przeciwnik zaatakuje odepchnąć jego sztylet daleko w lewo, zrobić krok do przodu prawą nogą i zadać pchnięcie albo riverso w twarz.

Cofnąć się o trzy lub cztery kroki.

Ryciny[edytuj]

Rycina 33[edytuj]

Almanach-Old Sword Play 44-XIX.png
Ryc. 33: Guardia ze sztyletem i płaszczem. Za Marozzo.