Z Almanach
Skocz do: nawigacja, szukaj
Almanach-Old Sword Play 45-XIX.png

Rozdział VII - Para Mieczy.[edytuj]

MIECZE używane do ćwiczeń przedstawionych poniżej są podobne do opisanych w rozdziale o mieczu i puklerzu. Marozzo, Di Grassi i inni mistrzowie twierdzili, że umiejętność walki dwoma mieczami opanowało bardzo niewielu szermierzy i w związku z tym przyswojenie sobie sposobów posługiwania się takim zestawem broni może być bardzo przydatne jeśli zajdzie konieczność stoczenia rzeczywistej walki.

Według Marozzo właściwą pozycję do walki dwoma mieczami przyjmuje się z mieczem bardziej wysuniętym do przodu trzymanym w czwartej guardii i mieczem bardziej cofniętym w guardii trzeciej (Ryc. 34); Di Grassi doradza przybieranie nieco innej pozycji: cofnięty miecz trzymany w położeniu zbliżonym do pierwszej guardii, a drugi trzymany nisko, z dłonią niezbyt daleko wysuniętą do przodu w stosunku do barku (Ryc. 35). Wygodniejsza wydaje się być pozycja opisywana przez Marozzo. Walcząc dwoma mieczami używano broni wysuniętej bliżej przeciwnika do obrony i czasem do wykonywania zwodów, natomiast prawdziwe natarcia były wykonywane mieczem trzymanym bardziej z tyłu. Di Grassi kładł ponadto duży nacisk na "szukanie kontaktu" i "zawładnięcie" którąś z głowni przeciwnika przy pomocy wysuniętego do przodu miecza.


ZASŁONY.[edytuj]

Zasłon używano praktycznie takich samych jak obecnie, inne niż współcześnie były nazwy którymi je oznaczano. Opisując ćwiczenia w tym rozdziale będę używał współczesnych nazw zasłon. Do obrony strony zewnętrznej używane były zasłony szósta lub trzecia i ósma lub druga (w przeszłości nie rozróżniano mocnych i słabych zasłon), do obrony strony wewnętrznej były stosowana zasłona czwarta i siódma oraz, w razie konieczności, pierwsza.


ĆWICZENIA.[edytuj]

Opisywane przez Marozzo lekcje z użyciem pary rapierów były następujące:

ĆWICZENIE 1.[edytuj]

Pozycja wyjściowa: lewa stopa wysunięta do przodu, miecz trzymany w prawej ręce w guardii trzeciej, miecz trzymany w lewej ręce w guardii czwartej.

Mistrz Uczeń
Odsłonić się opuszczając lewy miecz i zadać cięcie słabą krawędzią prawego miecza poniżej lewej ręki ucznia
Obronić się zasłoną drugą wykonaną lewym mieczem i pchnąć prawym mieczem w twarz
Obronić się zasłoną szóstą wykonaną lewym mieczem, zrobić krok i pchnąć w korpus prawym mieczem.

ĆWICZENIE 2.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Odsłonić lewą nogę
Zadać prawym mieczem mandritto wymierzone w lewe udo
Obronić się zasłoną ósmą lub drugą wykonaną lewym mieczem i odpowiedzieć prawym mieczem zadając mandritto wymierzone w prawy policzek, coup de Jarnac lub pchnięcie.

ĆWICZENIE 3.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Zrobić krok prawą nogą
Zadać prawym mieczem riverso (cięcie 4) wymierzone w prawe udo
Obronić się niską zasłoną pierwszą wykonaną lewym mieczem i zadać prawym mieczem riverso wymierzone w prawy policzek


ĆWICZENIE 4.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Lewym mieczem zamarkować pchnięcie wymierzone między miecze ucznia, zrobić krok prawą nogą i zadać coup de Jarnac prawym mieczem
Obronić się zasłoną drugą wykonaną lewym mieczem

ĆWICZENIE 5.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Lewym mieczem zadać riverso wymierzone między mieczami ucznia w lewe ramię, zrobić krok prawą nogą i prawym

mieczem pchnąć w bok lub zadać mandritto w nogę.

ĆWICZENIE 6.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Obrócić lewy miecz do trzeciej guardii i zepchnąć nim lewy miecz ucznia do wewnątrz, zamarkować lewym mieczem

pchnięcie wymierzone powyżej mieczy ucznia w głowę, zrobić krok prawą nogą i zadać prawym mieczem mandritto w udo

Obronić się zasłoną drugą wykonaną lewym mieczem

ĆWICZENIE 7.[edytuj]

Pozycja wyjściowa jak wyżej.

Mistrz Uczeń
Lewym mieczem zamarkować cięcie słabą krawędzią głowni w wysuniętą do przodu dłoń ucznia, zrobić krok i zadać prawym mieczem riverso w udo
Obronić się zasłoną siódmą wykonaną lewym mieczem i odpowiedzieć zadając prawym mieczem riverso wymierzone w prawy policzek
Obronić się zasłoną czwartą wykonaną lewym mieczem i zadać prawym mieczem mandritto w lewy policzek
Obronić się zasłoną szóstą wykonaną lewym mieczem

RYCINY.[edytuj]

Rycina 34[edytuj]

Almanach-Old Sword Play 46-XIX.png
Ryc. 34: Guardia z parą rapierów. Za Marozzo.


Rycina 35[edytuj]

Almanach-Old Sword Play 47-XIX.png
Ryc. 35: Guardia z parą rapierów. Za Di Grassim.

Rycina 36[edytuj]

Almanach-Old Sword Play 48-XIX.png
Ryc. 36: "Salle d'Armes" w siedemnastym wieku. Za Philibert de la Touche, 1670.