Ceny produktów w Krakowie w XV wieku

Ceny funkcjonujący w Krakowie i jego okolicach w XV wieku[edytuj]

Wszystkie ceny (cennik) - wobec różnorodności obowiązującego wówczas systemu monetarnego - sprowadzone zostały, dla większej czytelności, do wspólnej monety - grosza.

Produkty żywnościowe:[edytuj]

 1. Śledzi beczka (1404 r., Kraków) - 1 grzywna i 16 skojców groszy = 80 groszy[1]
 2. Dwie szynki (1405 r., Wieliczka) - 12 skojców groszy = 24 grosze[1]
 3. 100 jaj (1405 r., Wiślica) - 1,5 skojca = 3 grosze[1]
 4. 30 serów (1405 r., Wiślica) - 3 skojce = 6 groszy[1]
 5. Piwa garniec (1405 r., Kraków) - 6 skojców = 12 groszy[1]
 6. Ryżu 3 funty (1418 r., Kraków) - 2 skojce = 4 grosze[1]
 7. Wina dzbanek (1418 r., Kraków) - 5 groszy i 6 denarów = 5 1/3 groszy[1]
 8. Korzec żyta (1431 r., Krakowskie) - 2 grosze[1]
 9. Bułek 1/2 kopy (1470 r., Kraków) - 10 ternarów (30 denarów) = 1 2/3 groszy[1]

Sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, przybory toaletowe:[edytuj]

 1. Czarka do piwa (1403 r., Kraków) - 1 grosz w denarach[1]
 2. Czepek kobiecy (1431 r., Krakowskie) - 1 floren (aureus) = 30 groszy[1]
 3. Sukna 8 łokci (1461 r., Słomniki koło Krakowa) = 24 grosze[1]
 4. Suknia czarna z sukna czeskiego (1470 r., Kraków) - 1 dukat 8 groszy = 28 groszy[1]
 5. Mydła kamień (1481 r., Kraków) (20 bloków - ok. 12 kg) - 42 szerokie grosze praskie = 28 groszy[1]

Kamień - jednostka masy, miara objętości lub wagi, stanowiła wielokrotność funta; rozróżniano kamienie małe i wielkie (od 10 do 32 funtów). Funt = ok. 350-400g[1]

Ziemia i nieruchomości:[edytuj]

 1. Dom nabyty przez Collegium Maius UJ (1400 r.) - 600 grzywien szerokich groszy praskich liczby polskiej = 19 200 groszy[1]
 2. Wsie Chodów, Wolica i sołectwa w Woli (1404 r., Miechowskie) - 1000 grzywien groszy praskich = 32 000 groszy[1]
 3. Czynsz roczny z domu mieszkalnego (1429 r., Kraków) - 200 grzywien szerokich groszy praskich liczby polskiej = 6400 groszy[1]
 4. Ziemi uprawnej 5 łanów (1431 r., Biały Prądnik koło Krakowa) - 100 grzywien szerokich groszy praskich + 100 grzywien monety zwykłej = 8000 groszy[1]
 5. Parcela z domem (1469 r., za murami Krakowa) - 8 grzywien w monecie zwykłej (półgrosze, trzeciaki, denary) = 544 grosze[1]

Wynagrodzenie za pracę:[edytuj]

 1. Sekretarz miejski rocznie (1435 r.) - 7,5 grzywny groszy w monecie zwykłej + 3 grzywny szerokich groszy praskich na zakup odzieży letniej + 3 grzywny groszy w monecie zwykłej na zakup odzieży zimowej + 1/2 grosza na listy prywatne = 500,5 groszy[1]
 2. Robotnicy za akordowe wydobycie 12 kup kamienia wapiennego o wartości 35 groszy (1450 r.) = 20 groszy[1]

Księgi:[edytuj]

 1. Księga "Codex legum" (1457 r.) - 12 florenów (dukatów) = 360 groszy[1]
 2. "Psałterz" z głosami (1457 r.) - 4 floreny (dukaty) = 120 groszy[1]
 3. Księga VII "Ethycorum" Arystotelesa (1469 r.) - 2 floreny (dukaty) = 60 groszy[1]

Bibliografia[edytuj]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 Józef Andrzej Szwagrzyk, "Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w.", Ossolineum, Wrocław 1990r., ISBN 83-04-01123-9