Kamień (miara)

Kamień - jednostka masy, miara objętości lub wagi, stanowiła wielokrotność funta; rozróżniano kamienie małe i wielkie (od 10 do 32 funtów).