Alan Wallace

Z Almanach
Obszar ziem Wallace'ów z 1654r.

Alan Wallace jest uważany za ojca Williama Wallace'a. Posiadał ziemie Ellersly (obecnie Elderslie) w pobliżu Persley oraz Auchenbothie w pobliżu wioski Howwood (niedaleko Elderslie), w hrabstwie Renfrewshire (nadane rodzinie Wallace przez bardzo znaczącą rodzinę w Szkocji Fitz-Alans).

Istnieje również, najprawdopodobniej fałszywy pogląd, jako by rodzina Wallace'ów posiadała ziemie w hrabstwie Ayrshire (mówimy tutaj o okresie w którym żył Alan i jego syna William). Dwa sporne punkty to dom/miejsce noszące nazwę Ellersly (zbieżność nazw z ziemiami w Renfrewshire) w pobliżu Kilmarnock oraz zamek Craigie.
O ile zamek należał do Wallace'ów, jednak dopiero po 1370r., to miejsce Ellerslie koło Kilmarnock nie występuje na mapach tego obszary do roku 1865, gdzie pojawia się po raz pierwszy.

Również zgodnie z zapiskami z Ragman Rolls - Waleys, Aleyn (tenant le Roi du counte de Are) - mamy informacje jakoby "Alan Wallace" był królewskim (fran. "Roi") zarządcą (ang. "tenant") ziem w hrabstwie (fran. "counte") Are (Are było wtedy równoznaczne z Ayrshire) - jednak porównując pieczęć Williama Wallace'a z Lübeck i złożoną na hołdzie wasalnym widzimy, iż jest to inna gałąź rodowa.

Zamieszczona mapa z 1654r. pokazuje ziemie Wallace'ów z tego okresu. Należy pamiętać, że w owym czasie literę "f" czytano jako "s".