Ragman Rolls

Kiedy w 1286r. zmarł król Szkocji Aleksander III, został zastąpiony przez Królową Małgorzatę (jego czteroletnią wnuczkę, córkę Króla Norwegii Eryk'a II). Ze względu na jej wiek i nieobecność, w kraju panowali, skłóceni ze sobą, "strażnicy". Niebawem jednak, bo w 1290r., Małgorzata zmarła (w drodze z Norwegii do Szkocji) i państwo zostało całkowicie pozbawione króla.

Pojawiło się wtedy wielu kandydatów do tronu Szkocji, a Król Anglii Edward I zgłosił się "na ochotnika" by wysłuchać pretendentów i zdecydować, który z nich ma największe prawa do korony. Doprowadziło to do ich spotkania w Norham nad rzeką Tweed w 1291r. Szybko jednak okazało się, że Edward jedynie poszukiwał kandydata który będzie posłuszny Anglii. Wybór padł na John'a Balliot, jako nowego króla Szkocji.

Jednak kiedy Balliot, w 1296r. zaczął się sprzeciwiać żądaniom Edwarda, Angielski król przeprawił się przez Tweed koło Berwick i pobił Szkotów w bitwie pod Dunbar. Następnie przemaszerował zbrojnie aż do północnego morza (Moray Firth), zajmując wszystkie zamki i zabierając co cenniejsze dobra (jak np. Kamień Przeznaczenia (ang. "Stone od Destiny"), koronę Szkocji, Czarną Laskę św. Małgorzaty (ang. "Black Rood of St Margaret") i ogromną część Szkockich ksiąg).

28 sierpnia 1296r. Edward zwołał zgromadzenie w Berwick. Wszyscy dostojniejsi właściciele ziemscy, głowy kościoła i przedstawiciele miast zostali wezwani by złożyć hołd wasalny Edwardowi i podpisać stosowne dokumenty składając własną pieczęć. Dokument ów został nazwanym "Ragman Rolls" i zawierał 2000 podpisów, czyniąc go jednym z wartościowszych, zachowanych dokumentów dla współczesnych historyków.

Zwrot "Ragman Rolls" (ang. rag = materiał; roll = rulon,spis) może pochodzić od wstążek jakie były częścią wielu pieczęci lub od dawnego zwrotu człowieka zbierającego podatki papieskie - Ragimunde (później skróconego do Ragman)

Patrz dalej[edytuj]