Stopa (miara)

Z Almanach

Stopa (ang. "feet", "ft") jest angielską miarą długości gdzie 1 stopa = 30.48 centymetrów.

1 stopa = 12 cali = 1/3 jarda.