Zabezpieczone strony

Z Almanach

Ta strona zawiera listę stron, które są obecnie chronione. Aby uzyskać listę tytułów, których utworzenie jest zabronione, zobacz: Zabezpieczone nazwy stron.

Zabezpieczone strony
Sygnatura czasowa Strona Wygasa Użytkownik zabezpieczający Parametry zabezpieczenia Powód
Nieznane Strona główna2628 bajtów na czas nieokreślony Użytkownik nieznany całkowite zabezpieczenie, dziedziczenie
Nieznane Almanach:O Almanachu2353 bajty na czas nieokreślony Użytkownik nieznany całkowite zabezpieczenie