Przęślica

Z Almanach

Przęślica (ang. distaff) to narzędzie używane przy przędzeniu. Przypomina tyczkę z łopatkowym zakończeniem (choć były też inne zwieńczenia) na górze której umieszczało się kądziel (nieułożone włókna wełniane, lniane lub bawełniane).