Philibert De la Touche

Z Almanach

Philibert De la Touche, w 1670 roku wydaje traktat szermierczy "Les Vrays Principles De L’Espee Seule". To w nim po raz pierwszy pojawia się informacja o używaniu floretu (ang. "foil") na dworze Ludwika XIV.