O Sztukach Rozmaitych Ksiąg Troje/Informacje o wersji elektronicznej

Z Almanach


Wersja elektroniczna powstała głównie by umożliwić wyszukiwanie interesujących informacji, co z oczywistych względów nie było możliwe w zeskanowanej wersji. Ponieważ jest to proces pół automatyczny, na pewno pojawią się w tekście błędy które program i osoba edytująca nie wyłapały. Dlatego zachęcamy do ich poprawiania ale koniecznie proszę przeczytać poniższą listę zmian wprowadzonych i pozostawionych oryginalnych form wyrazowych.

Ponieważ książka była tłumaczona i wydana w XIX wieku, posiada wiele form językowych, które obecnie uznawane są za błędne lub niezrozumiałe.

Poprawki wprowadzone w edycji:[edytuj]

 • wiele wyrazów było pisanych z akcentowanym é, ze względów wygody wyszukiwania, większość wyrazów została zmieniona na obecnie używana literę e
 • pomyłki drukarskie (odwrócone litery) zostały poprawione
 • poprawiono oczywiste pomyłki drukarskie (przestawione litery, rozdzielenia, zamienione litery)
 • usunięto przenoszenie wyrazów do nowej linii (przez to zostało zmienione nieznacznie formatowanie tekstu)

Formy pozostawione w edycji:[edytuj]

(Czyli takie których nie należy poprawiać)

 • w wielu miejscach zasady ortografii z XIX wieku są odmienne od obecnie obowiązujących, dlatego również w wielu wyrazach pisanych obecnie przez u w książce występowało ó (np. dróty)
 • stosowanie znaków interpunkcyjnych jest również często inne, przykładem może być częste poprzedzanie łącznika i przecinkiem
 • wiele wyrazów posiada różną odmianę oraz występuje w archaicznej formie

Co można/należy poprawiać?[edytuj]

 • zapewne w wielu miejscach występuje zamieniona litera ć z literą e (a dokładniej litery é)
 • mogą wystąpić przenoszenia wyrazów które są już niepotrzebne - struktura stron uległa zmianie (np. "po-szedł" itp) - takie wyrazy należy scalić
 • jeśli jakiś termin ma wyjaśnienie w Almanachu lub Wikipedii - podlinkuj go
 • jeśli wyraz występuje w archaicznej, niezrozumiałej formie - proszę zrobić przypis