Mobilny piec gliniany

Poniżej znajduje się klika różnych wersji, tego samego przedstawienia pieca z "Kroniki Soboru w Konstancji", oryginalnie autorstwa Ulricha z Richental.