Mleko

Z Almanach

Mleko - czyli (za Wikipedia) "wydzielina gruczołu mlekowego samic ssaków, pojawiająca się w okresie laktacji. Jako produkt żywnościowy dla człowieka najczęstsze zastosowanie ma mleko krowie". Historycznie występowały jeszcze produkty zwane mlekiem, a będące pochodzenia roślinne jak np. mleko migdałowe.

Istnieją pośrednie dowody na stosowanie mleka do karmienia niemowląt i dzieci z przed 3200 do 2500 lat temu. Znaleziono jego ślady w małych naczyniach ceramicznych, pozostawionych w grobach niemowląt na terenie obecnej Bawarii.[1]