Biccherne

"Benvenuto di Giovanni" (1468r.), Ministerstwo finansów gminy w okresie pokoju i wojny. Siena.)

Biccherne to małe, malowane tabliczki stworzone jako okładki dla oficjalnych dokumentów obywatelskich rządu w Siena (Włochy), w okresie od XIII do XVII wieku. Sceny malowane były przez znamienitych malarzy danego okresu jak Ambrogio Lorenzetti, Sano di Pietro czy Duccio di Buoninsegna.

Biccherne biorą swoją nazwę od agencji rządowej, która pierwotnie zleciła ich wykonanie. W 1257r. "Biuro Biccherna" było najważniejszą finansową jednostka rządu w Sienie, której powierzono zarządzanie całymi przychodami i wydatkami miasta. Zapoczątkowała również zwyczaj, zlecania wykonania malowanych paneli najlepszym artystom danego okresu w prowincji, które służyły z kolei jako okładki dla ksiąg z zestawieniami półrocznych wydatków miasta.
Wkrótce potem zwyczaj przejął, Urząd Głównego Gabella (ang. "Office of the General Gabella"), która była odpowiedzialny za wszystkie cła i inne podatki od towarów i transakcji handlowych (w ten sposób powstały np. Biccherne Gabella (it. "La tavoletta di gabella") autorstwa Lippo Vanni w 1364r. czy Giovanni di Paolo 1445r.).
Ostatecznie praktyka ta została przyjęta przez inne państwowe instytucje i niezależne organizacje państwa-miasta, takie jak szpital Santa Maria della Scala czy uniwersytet w Sienie.

Almanach-Biccherne-XV.jpeg