Almanach:Przeszukiwanie

Z Almanach

Poniżej znajdziesz kilka podstawowych zasad wyszukiwania haseł w Almanachu. Powinieneś jednak prócz tego, zapoznać się z ogólna jego budową i zasadami, by efektywnie znajdować potrzebne materiały.

Almanach zbudowany jest z "artykułów". Każda strona, czy to obecnie czytana, czy dowolna ilustracja jest jakimś "artykułem". Każde takie hasło-artykuł powinno przynależeć do co najmniej jednej kategorii. Tak więc czytając opis tytoniu, możemy zobaczyć, że jest on umiejscowiony w kategorii Rośliny i Używki.

Dzięki temu możemy przeglądać Almanach za pomocą kategorii lub zawężać kategoriami obszar wyszukiwania (o tym dalej).

Wszystkie artykuły, niezależnie od przynależności do kategorii znajdują się w jakieś przestrzeni nazw - jest to jednak podział czysto techniczny i dużo mniej przydatny dla większości użytkowników. Wszystkie przestrzenie nazw, możecie zobaczyć na stronie wyszukiwania, gdy rozwiniecie opcję zaawansowane. Standardowo, podstawowe wyszukiwania odbywają się w głównej przestrzeni nazw i w plikach.

Almanach, będzie starał się podpowiedzieć nazwy najpopularniejszych artykułów już w trakcie wpisywania fraz w pole wyszukiwania. Pamiętaj jednak, że będzie on sugerował jedynie nazwy artykułów - a nie wszystkie wyrazy z ich treści.

Podstawowe wyszukiwanie[edytuj]

W prawym menu, zawsze mamy dostępny pasek wyszukiwania. Wystarczy wpisać frazę jakiej szukamy, i wcisnąć enter/return lub przycisk Szukaj. Drugi, widoczny tam, przycisk Przejdź może przenieść nasz w każdej chwili do strony wyszukiwania zaawansowanego.

Wyszukiwanie zaawansowane[edytuj]

Wyszukiwanie z użyciem specjalnych dyrektyw może odbywać się zarówno z paska menu po lewej stronie jak i ze strony wyszukiwania.

 • wildcard - czyli znak "*" pozwala zastąpić dowolny ciąg znaków, np. grzeb*
 • intitle - dyrektywa pozwala wyszukiwać tylko w tytułach stron, np. intitle:dzień
 • incategory - dyrektywa pozwala określić do jakiej kategorii musi przynależeć szukana strona, np. incategory:"Broń biała"
 • linksto - dyrektywa wyszukuje strony, które zawierają odnośnik do wskazanego artykułu, np. linksto:Miód

Wszystkie powyższe dyrektywy możemy oczywiście łączyć. Poniżej kilka przykładów.

 • incategory:"Broń biała" incategory:Ubiór
 • incategory:ubiór kapel*
 • incategory:ubiór kapel* -incategory:XVII

Ogólne zasady wyszukiwania haseł[edytuj]

 • Używaj polskich znaków diakrytycznych - silnik wyszukiwania będzie starał się Ci pomóc, ale nie zawsze będzie wiedział, że pisząc "Lotwe" miałeś na na myśli "Łotwę".
 • Wszystkie słowa wyszukiwane muszą być na stronie - w podstawowej formie wyszukiwania, wszystkie podane wyrazy muszą się znaleźć na stronie. Dlatego jeżeli wynik wyszukiwania będzie pusty, usuń któreś ze słów w szukanej frazie, a także upewnij się, czy są one poprawnie wpisane.
 • Należy unikać stosowania krótkich i powszechnych słów - nie stosowanie się do tej reguły jest najczęstszą przyczyną niepowodzenia wyszukiwania. Należy wtedy usunąć powszechne słowa takie jak: "aby", "ale", "bardzo" itd.
 • Wyszukiwanie nie bierze pod uwagę wielkości liter - wyszukiwanie słów "miód", "Miód" i "MiÓd" da te same wyniki.
 • Wykluczenie jakiegoś wyrażenie odbywa się przez dodanie znaku minus "-".
 • Jeśli szukana fraza jest wielowyrazowa, powinniśmy ją objąć cudzysłowem. Np. "miód pitny".
 • Tylko główna przestrzeń nazw i pliki są domyślnie przeszukiwana - wyszukiwanie odnosi się tylko do głównej przestrzeni nazw (namespace) i plików. Są to artykuły bez dodanych przedrostków typu "Almanach:", "Dyskusja:" czy "Grupa:". Aby przeszukiwać po tych dodatkowych przestrzeniach nazw proszę zaznaczyć checkbox-y w "Szukaj w przestrzeniach nazw", które znajduje się na dole strony z rezultatami wyszukiwania.
 • Przekierowania można wyłączyć - robi się to przełączając checkbox "Pokaż przekierowania", który znajduje się na dole strony z rezultatami wyszukiwania.

Przeszukiwanie Almanachu za pomocą Google[edytuj]

Można wykorzystać do przeszukiwania Almanachu wyszukiwarkę Google (lub Bing czy Duckduckgo). Należy w okienku wyszukiwania podać "site:almanach.historyczny.org" oraz szukana frazę. Np.: site:almanach.historyczny.org grzebień

Należy przy tym pamiętać, że wyszukiwarki nie aktualizują bazy haseł w trybie ciągłym i mogą pojawić się nie aktualne dane.

Wyszukiwanie za pomocą Firefox'a[edytuj]

Mozilla Firefox posiada mechanizm wtyczek dla wyszukiwarek. Możesz dodać taką wtyczkę, rozwijając listę ich wyboru będąc na dowolnej stronie Almanachu. Na samym dole znajdzie się opcja "Dodaj Almanach (pl)". Po jej wybraniu, będziesz mógł w każdej chwili wyszukiwać hasła (wraz z podpowiedziami) w Almanachu bez uprzedniego wchodzenia na jego strony.