MediaWiki:Gadget-refToolbar.js

Z Almanach

Uwaga: aby zobaczyć zmiany po opublikowaniu, może zajść potrzeba wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  • Firefox / Safari: Przytrzymaj Shift podczas klikania Odśwież bieżącą stronę, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5, lub Ctrl+R (⌘-R na komputerze Mac)
  • Google Chrome: Naciśnij Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R na komputerze Mac)
  • Internet Explorer / Edge: Przytrzymaj Ctrl, jednocześnie klikając Odśwież, lub naciśnij klawisze Ctrl+F5
  • Opera: Naciśnij klawisze Ctrl+F5.
/**
 * RefToolbar
 *
 * Adds tools for citing references to the edit toolbar.
 * See [[Wikipedia:RefToolbar]] for further documentation. One of two
 * possible versions will load (Reftoolbar 1.0 or Reftoolbar 2.0)
 * depending on the user preferences (the usebetatoolbar preference).
 *
 * @see: [[Wikipedia:RefToolbar]]
 * @see: [[MediaWiki:RefToolbar.js]]
 * @see: [[MediaWiki:RefToolbarConfig.js]]
 * @see: [[MediaWiki:RefToolbarLegacy.js]]
 * @see: [[MediaWiki:RefToolbarMessages-en.js]]
 * @see: [[MediaWiki:RefToolbarMessages-de.js]]
 * @see: [[MediaWiki:Gadget-refToolbarBase.js]]
 * @author: [[User:Mr.Z-man]]
 * @author: [[User:Kaldari]]
 */
/*jshint browser: true, camelcase: true, curly: true, eqeqeq: true */
/*global $, mw, importScript */
( function () {
'use strict';
function initializeRefTools() {

        mw.loader.load( '/index.php?title=MediaWiki:RefToolbar.js&action=raw&ctype=text/javascript' );
   	window.refToolbarInstalled = true;
}

if ( /^(edit|submit)$/.test( mw.config.get( 'wgAction' ) ) ) {
	// Double check if user.options is loaded, to prevent errors when copy pasted accross installations
	$.when( mw.loader.using( ['user.options'] ), $.ready ).then( initializeRefTools );
}

}() );