Terpentyna

Nazwa terpentyna pochodzi od starożytnego wyrazu terbenthina, który oznaczał oleożywicę wydzielaną przez krzewy pistacjowe rosnące w krajach śródziemnomorskich.

Otrzymuje się ją z żywicy drzew iglastych (około 20% terpentyny i 70% kalafonii), głównie sosny, przez destylację z parą wodną lub ekstrakcję benzyną karpiny sosnowej.

Historycznie i obecnie, wykorzystywana jako rozpuszczalnik tłuszczów i żywic (Np. przy wyrobie werniksów) oraz jako środek rozgrzewający - w lecznictwie.