Skrzynia

Przedstawienia skrzyń i szkatuł

XIV wiek

XV wiek

XVI wiek

XVII wiek

Patrz dalej

Literatura